Category: Đứt đây chằng chéo khớp gối

Tổn thương đứt nhiều dây chằng khớp gối- trật khớp gối – bán trật khớp gốiTổn thương đứt nhiều dây chằng khớp gối- trật khớp gối – bán trật khớp gối

ĐỨT NHIỀU DÂY CHẰNG KHỚP GỐI – TỔN THƯƠNG NẶNG HAY GẶP Ở VIỆT NAM Tổn thương đa dây chằng khớp gối là loại tổn thương rất nặng gây mất