ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO SAU – NỘI SOI KHỚP GỐI

Không như mổ dây chằng chéo trước, mổ nội soi dây chằng chéo sau cần sự tỉ mỉ nhiều.

Đứt dây chằng lỏng gối, đa số là đứt dây chằng chéo trước như mấy anh trai chơi đá banh.

Đứt dây chằng chéo sau đa số có thể bảo tồn hay bù trừ được bằng tập cơ.

Nhưng nếu lỏng gối quá thì cũng phải mổ thôi.

Mổ chéo sau bằng nội soi all inside cho gân có kích thước to, phục hồi sớm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

%d bloggers like this: