Category: Bệnh lý Cơ xương khớp

Thay khớp háng được thực hiện như thế nào? Khớp háng toàn phần – bán phần – superPATHThay khớp háng được thực hiện như thế nào? Khớp háng toàn phần – bán phần – superPATH

Bạn được xét nghiệm toàn cơ thể như tim, phổi, thận, gan, xét nghiệm máu …trước mổ thay khớp gối để đảm bảo sức khỏe cơ thể an toàn trước