Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bs Hiển khám Bảo hiểm y tế sáng thứ 3 từ 7h30 đến 11h00. Tại phòng khám A.25.

Xin vui lòng gọi điện thoại trước qua số 0902411627.

Các trường hợp khác xin gọi 0902411627 để sắp xếp lịch.