Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bs Hiển khám  SÁNG thứ 3 hàng tuần từ 7h30 đến 11h00. Tại phòng khám A.25.

Các buổi khám khác có thể từ 7h30-8h15 tại phòng hành chính, lầu 2, khu B , khoa Chỉnh Hình

Xin vui lòng đến bệnh viện SỚM đăng ký khám phòng khám A25

Phòng bs Hiển đi công tác hoặc có ca phẫu thuật – xin gọi trước số 0902411627