MailPoet Page

[mailpoet_page]

Related Post

A person's feet on a tile floor Description automatically generated with medium confidence

BÀN CHÂN BẸTBÀN CHÂN BẸT

https://youtu.be/uf5uUY63GN8 Bàn chân “sướng” hóa ra khổ https://tuoitre.vn/ban-chan-suong-hoa-ra-kho-1072135.htm TTO – Theo dân gian, những bàn chân đầy đặn, không khuyết dưới lòng bàn chân chứng tỏ người có “số sướng”.